UW PLAN EEN VERVOLG GEVEN

Onze visie

VAN MEERDERE PARTIJEN NAAR ÉÉN AANSPREEKPUNT

Onze visie op het process

Uw bouw-en/of verbouwplannen, op een transparante en professionele manier, een succesvol vervolg geven. Daar staan we als SteijnsdeVries voor! Het verbouwen van een woning is over het algemeen een ingrijpend proces. In het proces voor het bouwen of verbouwen van een woning gaat veel tijd, geld en inspanning mee gemoeid. De complexiteit van een bouwproject, de vele betrokken partijen, het ontbreken van een ontwerp en het gebrek aan bouwkundige kennis zorgen in veel gevallen voor dat een verbouwing niet geheel vlekkeloos verloopt. Problemen die hierdoor kunnen ontstaan zijn:

  • Overschrijding van het budget door faalkosten;
  • Niet behalen streefdatum;
  • Niet behalen van de gewenste kwaliteit;
  • Verschillen tussen ontwerp en realisatie.

In veel gevallen kunnen deze problemen voorkomen worden door uw verbouwing goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding is het halve werk! Voor een verbouwing wil dit zeggen: uw woonwensen duidelijk formuleren, overzichtelijk krijgen wat financieel en technisch haalbaar is en het hebben van een ontwerp waarmee een aannemer mee aan de slag kan.

Wij helpen u om uw ideeën te vertalen naar een betaalbare en realistische uitvoering. Door het leveren van ontwerp, advies en begeleiding heeft u nog maar één aanspreekpunt gedurende het gehele verbouwingstraject.

Wij zijn transparant in onze werkwijze en houden van duidelijke afspraken en goede transparante communicatie. Door uw wensen en onze kennis te combineren zorgen wij dat uw project werkelijkheid wordt.

IN IEDERE FASE ACTIEF

Dit kunnen wij voor u betekenen

Gedurende het gehele traject zullen wij u van ontwerp, advies en begeleiding voorzien. Uiteraard zijn wij ook in te schakelen voor individuele diensten binnen het proces.