ACTIEF IN IEDER DEEL VAN UW BOUWPROJECT

Onze Diensten

ONZE WAARDE

Architectuur en advies om uw bouwproject van de grond te krijgen.

Ontwerp
 • 1.
  Projectdefinititie en haalbaarheid
  • De eerste ontwerpfase is de fase Initiatief, haalbaarheid en projectdefinitie: de start van een project. In deze eerste fase gaan we met u in gesprek om zaken vast te leggen zoals: de planning, het beschikbare budget, de wensen die u als opdrachtgever heeft, de beoogde sfeer etc. Bij verbouwingen kan deze informatie worden verkregen door een vrijblijvend oriënterend gesprek. Bij nieuwbouw is er meer tijd nodig om de uitgangspunten in kaart te brengen.
 • 2.
  Variantenstudie (schetsontwerp)
  • Nadat de wensen en eisen van de klant duidelijk zijn gaan we aan de slag met een variantenstudie. In deze fase worden er schetsontwerpen gemaakt, een inspirerend referentieblad van de architectuur en een globale kostenindicatie. De variantenstudie is zo opgezet dat u in een vroeg stadium een goed beeld krijgt van de mogelijkheden op architectonisch, ontwerptechnisch en financieel vlak. De uiteindelijke variant die gekozen wordt dient als leidraad en startpunt voor het verdere verloop van het ontwerpproces.
 • 3.
  Voorlopig ontwerp
  • In een voorlopig ontwerp wordt het schetsontwerp vanuit de variantenstudie verder uitgewerkt. Hierbij wordt bij een verbouwing de woning volledig ingemeten en wordt het ontwerp voor het eerst digitaal opgezet. Bij een voorlopig ontwerp wordt er nader ingegaan op de kleurstelling en materialisatie van het ontwerp. Het voorlopig ontwerp dient als uitgangspunt voor de externe partijen, zoals een constructeur, bouwfysicus en aannemer.
 • 4.
  Definitief ontwerp
  • Voor de start van het definitieve ontwerp wordt er vanuit het voorlopig ontwerp advies ingewonnen bij externe partijen. SteijnsdeVries begeleidt en ontzorgt u tijdens dit proces. Wij dienen als aanpsreekpunt voor de externe partijen. Met de input van de externe partijen wordt het definitieve ontwerp verder aangevuld en uitgewerkt. In het definitieve ontwerp worden alle uitgangspunten op het gebied van bouwkunde, constructie en bouwfysica vastgelegd.
 • 5.
  Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
  • Sommige projecten zijn vergunningsplichtig. Dit betekend dat er een vergunningsaanvraag bij een gemeentelijke instantie moet worden ingediend. In deze fase wordt er naast het verder uitwerken van het tekenwerk ook een vereiste bouwbesluit toets gemaakt. Zo wordt er onder andere een daglichtberekening gemaakt en een brandveiligheidscheck gedaan. Mocht er geen vergunning nodig zijn wordt deze fase gebruikt om het tekenwerk verder uit te werken.
 • 6.
  Bestek ontwerp (uitvoeringsgereed ontwerp)
  • Om het ontwerp te kunnen realiseren en om een aannemer een gedetailleerde offerte te kunnen laten maken zijn gedetailleerde tekeningen nodig waar alle benodigde informatie op verwerkt is. Wanneer dit ontwerp (uitvoeringsgereed ontwerp) gereed is gemaakt wordt middels een aannemersselectie een aannemer gekozen en prijs afgesproken. Gezamelijk met u en de aannemer worden er keuzes gemaakt over de exacte detaillering en wijze van bouwen.
Advies
 • 1.
  Bouwkundig/technisch advies
  • Heeft u een bestaande woning en wilt u graag deskundig en onafhankelijk advies. Neem dan contact met ons op om te onderzoeken op welke manier wij u kunnen adviseren.
 • 2.
  Ondersteuning bij architectuur/ontwerpvraagstukken
  • Bent u van plan uw verbouwing zelf te ontwerpen maar bent u op zoek naar een ervaren architect waar u vragen aan kunt stellen? Ook dan kunt u bij SteijnsdeVries terecht. Onze architect staat klaar om u van advies te voorzien op het gebied van architectuur en onwerptechnische aspecten.
Begeleiding
 • 1.
  Esthetische bouwbegeleiding
  • Indien gewenst verzorgen wij de begeleiding van de bouwwerkzaamheden. Deze begeleiding betreft, naast de esthetische controle, ook het oplossen van de eventuele probleempunten die zich gaan voordoen gedurende de bouw. Eventuele wijzigingen zullen worden besproken en bouwkundig worden uitgewerkt. Kerntaken in deze fase zijn het bewaken van de planning en het budget.
Duidelijk voor iedereen

Leveringsvoorwaarden

Voor alle werkzaamheden wordt na de vrijblijvende kennismaking op verzoek een schriftelijke offerte opgemaakt. Hierin staat in ieder geval een omschrijving van de werkzaamheden en een aanduiding van het honorarium. Uw handtekening maakt de offerte tot schriftelijke opdrachtbevestiging.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). Een exemplaar van de DNR 2011 wordt op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden, of u kunt hem hier downloaden.

DNR 2011