Architectuur in de breedste zin van het woord

Ontwerp

Heeft u plannen om uw woning, bedrijfspand of winkel te verbouwen, renoveren of te herbestemmen? SteijnsdeVries kan verschillende ontwerpen creëren voor uw project. Een vrijblijvend oriënterend gesprek is altijd de eerste stap. Onze architect komt dan met een van onze adviseurs langs om de opdracht te bespreken en zullen wij trachten u plan/project inzichtelijk te krijgen. Uiteraard zal ons team in dit gesprek duidelijk maken wat we voor u kunnen betekenen. Een offerte voor een op maat gemaakt ontwerp voor uw project volgt naar aanleiding van het oriënterend gesprek. Onze eerste concepten komen tot stand na een uitvoerige analyse van de context en het in acht nemen van de wensen en eisen van de opdrachtgever. Door de wensen en eisen van u te combineren met onze creatieve en innovatieve kijk op architectuur in combinatie met vastgoed ontstaan unieke ontwerpen. Onze ontwerpen tonen wij door gebruik te maken van de allernieuwste visualisatie technieken. Kijk mee via illustraties of 3D designs of zet onze virtual reality bril op en geniet van ons ontwerp voor uw project!

Projectdefinitie en Haalbaarheid

De eerste fase binnen het ontwerpproces is de initiatieffase. In deze fase gaan wij vrijblijvend bij de klant langs om de projectdefinitie en haalbaarheid helder te krijgen. In dit gesprek bespreken we zaken zoals de planning, het beschikbare budget, de wensen en eisen van u als opdrachtgever en de beoogde sfeer. Bij verbouwingen nemen we de verkregen informatie vanuit het oriënterend gesprek direct mee en gaan we over op de variantenstudie. Bij nieuwbouw projecten zal er meer tijd nodig zijn om alle wensen en eisen helder te krijgen.

Variantenstudie (Schetsontwerp)

Nadat de wensen en eisen van de klant duidelijk zijn gaan we aan de slag met een variantenstudie. In deze fase worden er schetsontwerpen gemaakt, een inspirerend referentieblad van de architectuur en een globale kosten indicatie. De variantenstudie is zo opgezet dat u in een vroeg stadium een goed beeld krijgt van de mogelijkheden op architectonisch, ontwerptechnisch en financieel gebied. De uiteindelijke variant die gekozen wordt dient als leidraad en startpunt voor het verdere verloop van het ontwerpproces.

Voorlopig Ontwerp

In een voorlopig ontwerp wordt het schetsontwerp vanuit de variantenstudie verder uitgewerkt. Hierbij wordt bij een verbouwing de woning volledig ingemeten en wordt het ontwerp voor het eerst digitaal opgezet. Bij een voorlopig ontwerp wordt er nader ingegaan op de kleurstelling en materialisatie van het ontwerp. Het voorlopig dient als uitgangspunt voor de externe partijen, zoals een constructeur, bouwfysicus en aannemer.

Definitief Ontwerp

Voor de start van het definitieve ontwerp wordt er vanuit het voorlopig ontwerp advies ingewonnen bij de externe partijen. SteijnsdeVries begeleidt dit proces met de externe partijen als onderdeel van hun klantgerichtheid. Door de input van de externe partijen wordt het definitieve ontwerp verder aangevuld en uitgewerkt. In het definitieve ontwerp staan alle uitgangspunten op het bouwkundig, constructief en bouwfysisch gebied vast.

Vergunning (bouwaanvraag fase)

Bij sommige verbouwingen kan het zijn dat er een vergunningsaanvraag moet worden ingediend bij de gemeente. In deze fase wordt er naast het verder uitwerken van het tekenwerk ook een vereiste bouwbesluit toets gemaakt. Zo worden er onder andere een daglichtberekening gemaakt en een brandveiligheidscheck gedaan. Mocht er geen vergunning nodig zijn wordt deze fase gebruikt om het tekenwerk verder uit te werken.

Bestek fase (Uitvoeringsgereed ontwerp)

Om het ontwerp te kunnen realiseren en om een aannemer een gedetailleerde offerte te kunnen laten maken zijn gedetailleerde tekeningen nodig waar alle benodigde informatie op verwerkt is. Wanneer dit ontwerp (uitvoeringsgereed ontwerp) gereed is gemaakt wordt middels een aannemersselectie een aannemer gekozen en prijs afgesproken. Gezamelijk met u en de aannmer worden er keuzes gemaakt over de exacte detaillering en wijze van bouwen.