Woningsplitsing in succesvol legaliseringstraject

Woningsplitsing – Mergelweg

Succesvolle woningsplitsing

Het statige pand aan de Mergelweg 7 te Maastricht is in het verleden gesplitst in twee zelfstandige woningen. Tot op heden waren voor dit pand nog geen benodigde omgevingsvergunningen om de activiteiten te realiseren aangevraagd. De eigenaar heeft vervolgens SteijnsdeVries ingeschakeld om de benodigde vergunningen alsnog te bemachtigen. Hierop volgend heeft SteijnsdeVries de aanvraag voor een omgevingsvergunning begeleid en de daartoe benodigde bouwtechnische tekeningen gemaakt.

Jaar

2016

Locatie

Maastricht, Nederland

SHARE PROJECT
  • Jaar : 2016
  • Locatie : Maastricht, Nederland
  • Type :
  • Opdrachtgever :